Toote tagastamine

 

Tellimuse annulleerimine ja kauba tagastamine

 

Kliendil on õigus tellimus annulleerida, saates Müüja e-mailile kirja, kus on märgitud Tellija andmed ja tellimuse number. Ettemaksu olemasolul tagastatakse ettemaks Tellija arveldusarvele 30 tööpäeva jooksul alates annulleerimiskirja saamisest.
Juhul, kui tellitud kaup ei vasta Tellija ootustele, on Tellijal õigus see kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest, tingimusel et kaupa ei ole kasutatud ja see tagastatakse originaalpakendis. Raha tagasimaksmine toimub läbi pangaülekande 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kauba tagastamisest Müüjale. Juhul, kui kaup tagastatakse käesolevas punktis kirjeldatud põhjustel, siis kauba tagastamisega seotud transpordikulud hüvitab Tellija.
Müüja kannab kauba tagastamisega seotud transpordikulud juhul, kui praaki ei olnud võimalik tuvastada pakendi esmase visuaalse ülevaatuse käigus, vaid alles pärast pakendi avamist, samuti juhul, kui kaup oli kahjustatud transportimise käigus, või kui kaup ei vasta Tellija poolt tellitule.

Müüja jätab endale õiguse tagastatud kaupa mitte vastu võtta juhul kui kaup oli valmistatud eritellimusel või eriprojektiga ning selle vastavus Tellija soovidele oli kinnitatud tellimuse vormistamise ajal.
Müüjal on õigus kauba hind ümber arvestada juhul, kui kaup oli kahjustatud Tellija poolt mitteotstarbelise või väära ekspluateerimise käigus. Juhul, kui Tellija ei ole hinna ümberarvestamisega nõus, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.


Garantii ja nõuetele mittevastava kauba tagastus

Tellijal on õigus esitada Müüjale kaebus 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise hetkest juhul, kui kaubal oli puudus/praak juba ostu-müügi vormistamise hetkel, kuigi oli avastatud hiljem.
Tellijal on õigus nõuda oma raha tagasi ainult juhul, kui sobivat vahetuskaupa ei ole saadaval ning kauba vahetus ei saa toimuda mõistliku aja jooksul.
Defekti avastamisel on Tellija kohustatud sellest Müüjat teavitama e-maili teel või kasutades ”Tagasiside” menüüd. Koos avaldusega on vajalik esitada fotod, kus Kauba defekt(id) on selgelt nähtav(ad).


Poolte vastutus ja Vääramatu jõud (Force Majeure)

Müüja on vastutav Tellija ees ja Tellija on vastutav Müüja ees tulenevalt Üldtingimuste rikkumiste juhtudest mahus, mis on Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktide poolt määratud.
Pooled on vabastatud vastutusest, juhul kui nad ei ole võimelised täitma enda peale võetud kohustusi vastavalt Üldtingimustele asjaolude tõttu, mis on loetud vääramatuks jõuks, nimelt: loodusõnnetused, epideemiad, plahvatused, tulekahjud ja muud erakorralised juhud.
Moraalset kahju, mis võib Tellija arvamusel tekkida kauba tarnimise hilinemisel vmt, antud Üldtingimuste raames Müüja ei hüvita.

 

Lugupidamisega Teie,

Arsi mööbel