Tellimistingimused

 

Arsi Mööblist tellimise üldtingimused


1. Üldtingimused

1.1 Üldtingimustega reguleeritakse kaupade tellimise korra ning Tellija (edaspidi Klient) ja Arsi OÜ (edaspidi Müüja) vahelisi õigussuhteid. Üldtingimused on kohaldatavad juhul, kui Klient vormistab tellimuse läbi tellimiskeskuse www.livebackup.mgt
1.2 Lisaks üldtingimustele, Kliendi ja Müüja suhted on reguleeritud Müüja poolt määratud hindade alusel ja on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluses määratud üldnõuete ja normidega.
1.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, pakutava kauba sortimenti ja hindu. Kõik muutused jõustuvad nende avaldamise hetkest Müüja koduleheküljel internetis aadressil www.livebackup.mgt. Tellimustele, mis olid esitatud enne muutuste jõustumist, rakendatakse tellimuse vormistamise hetkel kehtivad tingimused.


2. Hinnad

2.1 Müüja internetipoes näidatud hinnad sisaldavad 20% käibemaksu ning ei sisalda transpordikulusid.
2.2 Kaupade kohaletoimetamisel, lisandub transpordi hind automaatselt vastavalt märgitud kohaletoimetamise aadressile. Transpordi lõpphind sõltub transpordi valikust, kohaletoimetamise aadressist, kauba mahust ning teeb kokku 0-35 EUR mandri Eesti piires (Eesti saartele kohaletoimetamise minimaalne hind on 35 EUR). Kohaletoimetamise lõpphind on märgitud Kliendile esitatud arvel. Transpordihindadega võib lähemalt tutvuda menüüs Kohaletoimetamine.
2.3 Arsi Mööbli mööblipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.


3. Tellimuse vormistamine

3.1 Klient valib endale sobiva kauba ja loob oma Tellimuse vajutades lingile ”Telli”. Valides kaupa, palume pöörata tähelepanu menüüle «Viimistlus», kust saab valida tootele erinevat viimistlust. Algselt on tooted viimistlemata kujul. Mõnede lisavõimaluste valik võib mõjutada kauba hinda.
3.2 Menüüs ”Vormista tellimus” palume märkida vajalikud andmed ning vajutada ”Esita tellimus”, seejärel saadetakse tellimus Arsi Mööblile ja tellimuse kinnitus ka meiliaadressile, mis on Kliendi poolt eelnevalt märgitud.
3.3 Tellimise tingimused jõustuvad tellimuse esitamisest Arsi Mööblile.


4. Tasumine

4.1 Pärast ”Esita tellimus” lingi vajutamist saadetakse tellimuse kinnitus ja Müüja rekvisiidid eelnevalt Kliendi poolt tellimuses märgitud e-maili aadressile.
4.2 Peale toodete valmimist (tavapäraselt umbes 2 nädalat) kui tooted on valmis kliendile tarnimiseks, saadetakse kliendile arve tema e-maili aadressile. Arvet saab tasuda pangaülekandega või kui on valitud maksmisviisiks „tasumine kauba kättesaamisel“ siis kauba kättesaamisel sularahas.
4.3 Kui tellimuse eest on täies mahus tasutud, on Müüja kohustatud toimetama kauba Kliendile 3 tööpäeva jooksul.


5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Täies mahus tasutud kaup toimetatakse Kliendile talle sobival ajal, mis on eelnevalt kokku lepitud e-maili või telefoni teel.
5.2 Kui kauba toimetab kohale kullerfirma, siis Müüja kauba kohaletoimetamise kohustus on täidetud alates hetkest kui toimub kauba üleandmine kullerfirmale, kes omakorda on kohustatud Kliendile kauba tarnima (Võlaõigusseadus, § 209, p.4)
5.3 Kullerifirma toimetab kauba tellimuses märgitud aadressile maja ukseni. Kaup antakse Kliendile üle saatelehe alusel. Andes oma allkirja, Klient kinnitab et üleandmise hetkel kauba pakend ei ole kahjustatud ja on rahuldavas seisukorras. Enne kauba vastuvõtmist soovitame pakend tähelepanelikult üle vaadata.
5.4 Transpordi hind sõltub tellitava kauba suurusest ning on hinnas 0-35 eurot. Kohaletoimetamise hind sõltub kullerfirmast.  
5.5 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Müüja poolt esitatud arve alusel.


6. Tellimuse annulleerimine ja kauba tagastamine


6.1 Juhul, kui tellitud kaup ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba saamisest, tingimusel et kaupa ei ole kasutatud. Raha tagasimaksmine toimub läbi pangaülekande 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kauba tagastamisest Müüjale. Juhul, kui kaup tagastatakse käesolevas punktis kirjeldatud põhjustel, siis kauba tagastamisega seotud transpordikulud hüvitab Klient.
6.2 Müüja kannab kauba tagastamisega seotud transpordikulud juhul, kui praaki ei olnud võimalik tuvastada pakendi esmase visuaalse ülevaatuse käigus, vaid alles pärast pakendi avamist, samuti juhul, kui kaup oli kahjustatud transportimise käigus, või kui kaup ei vasta Kliendi poolt tellitule.
6.3 Müüja jätab endale õiguse tagastatud kaupa mitte vastu võtta punktides 6.1 märgitud tingimustel, juhul kui kaup oli valmistatud eritellimusel või eriprojektiga ning selle vastavus Kliendi soovidele oli kinnitatud tellimuse vormistamise ajal.
6.4 Müüjal on õigus kauba hind ümber arvestada juhul, kui kaup oli kahjustatud Kliendi poolt mitteotstarbelise või väära ekspluateerimise käigus. Juhul, kui Klient ei ole hinna ümberarvestamisega nõus, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.


7. Garantii ja nõuetele mittevastava kauba tagastus

7.1 Defekti avastamisel on Klient kohustatud sellest Müüjat teavitama e-maili teel või kasutades ”Tagasiside” menüüd. Koos avaldusega on vajalik esitada fotod, kus Kauba defekt(id) on selgelt nähtav(ad).
7.2 Kliendil on õigus nõuda oma raha tagasi ainult juhul, kui sobivat vahetuskaupa ei ole saadaval ning kauba vahetus ei saa toimuda mõistliku aja jooksul.


8. Poolte vastutus ja Vääramatu jõud (Force Majeure)

8.1 Müüja on vastutav Kliendi ees ja Klient on vastutav Müüja ees tulenevalt Üldtingimuste rikkumiste juhtudest mahus, mis on Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktide poolt määratud.
8.2 Pooled on vabastatud vastutusest, juhul kui nad ei ole võimelised täitma enda peale võetud kohustusi vastavalt Üldtingimustele asjaolude tõttu, mis on loetud vääramatuks jõuks, nimelt: loodusõnnetused, epideemiad, plahvatused, tulekahjud ja muud erakorralised juhud.
8.3 Moraalset kahju, mis võib Kliendi arvamusel tekkida kauba tarnimise hilinemisel vmt, antud Üldtingimuste raames Müüja ei hüvita.


9. Muud tingimused

9.1 Müüja kohustub mitte avaldama Kliendi isikuandmed kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Kliendi sisestatud andmed on kaitstud SSL protokolliga, mis garanteerib et kõrvalised isikud ei saa ligipääsu edastatavale informatsioonile.
9.2 Müüjal on õigus teavitada Klienti uutest teenustest, reklaamikampaaniatest ja sooduspakkumistest. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist andmebaasist teavitades sellest Müüjat e-maili teel või kasutades menüüd 'Tagasiside“.
9.3 Üldtingimuste nõuete täitmise käigus tekkinud vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste käigus kokkulepet ei saavutata, on Pooltel õigus lahendada vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.

 

Lugupidamisega Teie,

Arsi mööbel logo